Acte necesare in cazul preschimbarii permisului de conducere romanesc

de / Postat in Sfaturi utile

permis de conducereEliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, in conditiile legii, in baza urmatoarelor documente:
- actul de identitate ( carte de identitate, buletin de identitate sau carte de identitate provizorie in original si copie );
- fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere;
- permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original, daca acesta exista;
- dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere;
- fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca solicitarea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere;
- in cazul schimbarii numelui documentul care atesta acest lucru in original si copie;
- in cazul pierderii. furtului sau distruglrea, titularul permisului de conducere trebuie sa declare in cel mult 48 de ore de la constatare, autoritatii emitente si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

In cazul cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin internediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficile consulare ale romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatiilor straine, sa indeplineasca condiitile de supra legalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila "conform conventiei cu privire la suprimarea cerintei asupra legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, la care romania a aderat prin ordonanta guvernului nr, 66/1999, aprobata prin legea nr.52/2000 cu modificarile ulterioare ".mandatarul va prezenta documentele de la litera a) in urmatuarele conditii:
- fisa detinatorului permisului de conducere. trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagra in spatiul special destinat, in fata unui functionar diplomatic;
- actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, 3x4cm/4x5 cm, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisea detinatorului pemisului de conducere, in spatiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatica;
- declaratia pe propria raspundere a tItularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare.

Atentie: cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, vor completa o declaratie tip pe propie raspundere din care sa rezulte unde au domiciliul sau resedinta in Romania.


Articole similare

Comentarii

Inchide
Inchide

Nu ai cont?

Conecteaza-te cu facebook Inscrie-te
Esti instructor auto?
Conecteaza-te aici