Din 2013 vom avea un nou sistem de PERMISE AUTO

de / 26 Feb 2013 / Postat in Stiri

Conform directivelor europene (2006/126/CE), din 19 ianuarie 2013 vom avea un nou sistem de permise. Începând de anul viitor, permisul de conducere va fi obligatoriu pentru mopede şi alte autovehicule ale căror proprietari sunt scutiţi în prezent de această obligaţie. Decizia a fost luată printr-un proiect de lege care va fi transmis Parlamentului spre adoptare.”Din ianuarie 2013, va fi introdus obligatoriu permis de conducere pentru mopede, tricicluri cu motor de până la 15 kilowaţi, precum şi pentru motociclete A1 şi A2”, a declarat, la Guvern, Lucian Diniţă şeful Poliţiei Rutiere.

Astfel, subcategoria A1 devine categorie şi, în plus, apar categoriile AM şi A2. Permisul se va obţine şi va elibera pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere fiind de:         

  • 16 ani împliniţi pentru categoriile AM, A1 şi B1;     
  • 18 ani împliniţi pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  • 20 ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau cel puţin 24 de ani, pentru motocicletele din categoria A;
  • 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15kW;
  • 24 de ani pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv.

De la  data de 19 ianuarie 2013, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

  • 16 ani împliniţi pentru categoriile AM, A1 şi B1;
  • 18 ani împliniţi pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  • 20 ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau cel puţin 24 de ani, pentru motocicletele din categoria A;
  • 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15kW;
  • 24 de ani pentru categoriile D, DE, Tb și Tv.

De la data de 19 ianuarie 2013, permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de vehicule:

CATEGORIA AM

Mopede.

CATEGORIA A1

Motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg. Tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW.

CATEGORIA A2

Motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale.

CATEGORIA A

motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW.

CATEGORIA B1

Cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15kW.

CATEGORIA B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

CATEGORIA BE

Ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA C1

Autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA C1E

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg.

Ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

CATEGORIA C

Autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care sunt proiectate şi construite pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto.

Ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA CE

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

CATEGORIA D1

Autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri, în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m.

Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA D1E

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

CATEGORIA D

Autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA DE

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

CATEGORIA Tr

Tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări.

CATEGORIA Tb

Troleibuz.

CATEGORIA Tv

Tramvai. 


De la 19 ianuarie 2013 echivalarea dintre vechile şi noile categorii şi subcategorii de permise de conducere se va face după cum urmează:

a) Categoria A cu categoria A;

b) Categoria B cu categoria B;

c) Categoria BE cu categoria BE;

d) Categoria C cu categoria C;

e) Categoria CE cu categoria CE;

f) Categoria D cu categoria D;

g) Categoria DE cu categoria DE;

h) Categoria Tb cu categoria Tb;

i) Categoria Tv cu categoria Tv; 

j)  Categoria Tr cu categoria Tr;

k) Subcategoria A1 cu categoria A1;

l) Subcategoria B1 cu categoria B1;

m) Subcategoria C1 cu categoria C1;

n) Subcategoria C1E cu categoria C1E;

o) Subcategoria D1 cu categoria D1;

p) Subcategoria D1E cu categoria D1E.


Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere 

Articolul 4

Categorii, definiţii şi vârste minime

(1) Permisul de conducere prevăzut la articolul 1 autorizează conducerea autovehiculelor din categoriile definite în continuare. Acesta poate fi eliberat începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie. Prin "autovehicul" se înțelege orice vehicul prevăzut cu un motor de propulsie care circulă pe un drum prin mijloace proprii, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine.

(2) Mopeduri:

Categoria AM:

- vehicule cu două roți sau cu trei roți, având o viteză maximă proiectată care nu depășește 45 km/h, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți ş5ţ (cu excepția celor care au o viteză maximă proiectată mai mică sau egală cu 25 km/h) și cvadriciclurilor ușoare, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2002/24/CE;

- vârsta minimă pentru categoria AM este stabilită la 16 ani.

(3) Motociclete cu sau fără atașși tricicluri cu motor:

- "motocicletă" înseamnă vehicule cu două roți, cu sau fără ataș, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

- "triciclu cu motor" înseamnă vehicule cu trei roți dispuse simetric, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2002/24/CE.

(a) Categoria A1:

- motociclete cu cilindree maximă de 125 centimetri cubi, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

- tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

- vârsta minimă pentru categoria A1 este stabilită la 16 ani.

(b) Categoria A2:

- motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

- vârsta minimă pentru categoria A2 este stabilită la 18 ani.

(c) Categoria A:

(i) motociclete

- Vârsta minimă pentru categoria A este stabilită la 20 de ani. Cu toate acestea, pentru a putea conduce motociclete din prezenta categorie, este necesară o experiență de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2 de cel puțin doi ani. Se poate renunța la această cerință referitoare la experiența anterioară, în cazul în care candidatul are cel puțin 24 de ani;

(ii) tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW

- Vârsta minimă pentru tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW este stabilită la 21 de ani.

(4) Autovehicule:

- "autovehicul" înseamnă orice vehicul cu motor, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele conectate la o linie electrică și care nu circulă pe șine. Nu include tractoarele agricole sau forestiere;

- "tractor agricol sau forestier" înseamnă orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta sau a acționa anumite scule, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă sau forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară.

(a) Categoria B1:

- cvadricicluri, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

- vârsta minimă pentru categoria B1 este stabilită la 16 ani;

- categoria B1 este opțională; în statele membre care nu prevăd această categorie de permis de conducere, este necesar un permis de conducere din categoria B pentru a conduce aceste vehicule.

(b) Categoria B:

autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg și care sunt concepute și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afara conducătorului auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare pentru vehiculele respective, la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având masa maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa maximă autorizată a acestui ansamblu să nu depășească 4250 kg. În cazul în care un astfel de ansamblu depășește 3500 kg, statele membre, în conformitate cu dispozițiile anexei V, solicită ca acest ansamblu să fie condus numai după:

- efectuarea unui curs de formare sau

- promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre pot solicita, de asemenea, atât efectuarea unui astfel de curs de formare, cât și promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre indică dreptul de conducere a unui astfel de ansamblu pe permisul de conducere prin codul comunitar corespunzător.

Vârsta minimă pentru categoria B este stabilită la 18 ani.

(c) Categoria BE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule formate dintr-un vehicul tractor din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg;

- vârsta minimă pentru categoria BE este stabilită la 18 ani.

(d) Categoria C1:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg, fără să depășească 7500 kg, și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată de 750 kg.

(e) Categoria C1E:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C1, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12000 kg;

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12000 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile C1 și C1E este stabilită la 18 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule ale Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri ş6ţ.

(f) Categoria C:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(g) Categoria CE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile C și CE este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(h) Categoria D1:

autovehicule proiectate și construite pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto și care au o lungime maximă ce nu depășește 8 m; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(i) Categoria D1E:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D1, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile D1 și D1E este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(j) Categoria D:

autovehicule concepute și construite pentru transportul a peste opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele care pot fi conduse cu un permis din categoria D se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(k) Categoria DE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile D și DE este stabilită la 24 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(5) Cu acordul Comisiei, statele membre pot exclude de la aplicarea prezentului articol anumite tipuri specifice de autovehicule, cum ar fi vehiculele speciale pentru persoanele cu handicap.

Statele membre pot exclude de la aplicarea prezentei directive vehiculele utilizate de forțele armate sau apărarea civilă sau aflate sub controlul acestora.

(6) Statele membre pot majora sau reduce vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere:

(a) pentru categoria AM, vârsta poate fi redusă la 14 ani sau poate fi majorată la 18 ani;

(b) pentru categoria B1, vârsta poate fi majorată la 18 ani;

(c) pentru categoria A1, vârsta poate fi majorată la 17 sau 18 ani,

- în cazul în care există o diferență de doi ani între vârsta minimă pentru categoria A1 și vârsta minimă pentru categoria A2 și

- este necesară o perioadă minimă de doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A2 înainte de a putea conduce motociclete din categoria A, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (3) litera (c) punctul (i);

(d) pentru categoriile B și BE, vârsta poate fi redusă la 17 ani.

Statele membre pot reduce vârsta minimă pentru categoria C la 18 ani, iar pentru categoria D la 21 de ani, cu privire la:

(a) vehiculele utilizate de pompieri și cele utilizate de forțele de menținere a ordinii publice;

(b) vehiculele supuse unor teste la drum, în scopul reparațiilor sau al întreținerii.

Permisele de conducere eliberate persoanelor care au o vârstă inferioară celei prevăzute la alineatele (2)-(4), în conformitate cu prezentul alineat, sunt valabile numai pe teritoriul statului membru emitent, până la data la care titularul permisului împlinește vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Statele membre pot recunoaște valabilitatea pe teritoriul lor a permiselor de conducere eliberate conducătorilor auto care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Articolul 6

Etapele progresive și echivalările dintre categorii

(1) Eliberarea permiselor de conducere se face în următoarele condiții:

(a) permisul pentru categoriile C1, C, D1 și D se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoria B;

(b) permisul pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

(2) Valabilitatea permiselor de conducere se stabilește după cum urmează:

(a) permisele acordate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

(b) permisele acordate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE atât timp cât titularii lor sunt autorizați să conducă vehicule din categoria D;

(c) permisele acordate pentru categoriile CE și DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoriile C1E, respectiv, D1E;

(d) permisele acordate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM. Cu toate acestea, pentru permisele de conducere eliberate pe teritoriul său, un stat membru poate limita echivalările pentru categoria AM la categoriile A1, A2 și A, în cazul în care statul membru respectiv condiționează obținerea unui permis categoria AM de promovarea unei probe practice de conducere;

(e) permisele eliberate pentru categoria A2 sunt valabile și pentru categoria A1;

(f) permisele acordate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv, D1.

(3) Pentru conducerea pe teritoriul lor, statele membre pot acorda următoarele echivalări:

(a) tricicluri cu motor în cadrul unui permis categoria B, pentru tricicluri cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiția ca titularul permisului din categoria B să aibă cel puțin vârsta de 21 de ani;

(b) motociclete din categoria A1 în cadrul unui permis din categoria B.

Deoarece prezentul alineat nu este valabil decât pe teritoriul lor, statele membre nu indică pe permisul de conducere faptul că titularul este autorizat să conducă aceste vehicule.

(4) Statele membre pot, după consultarea Comisiei, să autorizeze conducerea pe teritoriul lor:

(a) a vehiculelor din categoria D1 (având o masă maximă autorizată de 3500 kg, neincluzând echipamentele specializate destinate transportului pasagerilor cu handicap) de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar conducătorul auto să își ofere serviciile în mod voluntar;

(b) a vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3500 kg, de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B, care a fost obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate, numai în stare staționară, în scopuri de instruire sau recreative și ca acestea să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar vehiculele să fi fost modificate astfel încât să nu poată fi folosite nici pentru transportul a mai mult de nouă persoane, nici pentru transportul altor mărfuri în afara celor strict necesare pentru utilizarea care le-a fost atribuită.


Articole similare

Comentarii

Inchide
Inchide

Nu ai cont?

Conecteaza-te cu facebook Inscrie-te
Esti instructor auto?
Conecteaza-te aici